1500 രൂപയുണ്ടാകിൽ മഹാരാഷ്ട്ര യിലെ ഈ കോട്ടയിൽ പോയിവരാം..

ഹരിഹർ ഫോർട്ടിലേക് ഒരു ലോക്കൽ യാത്ര. 1500 രൂപയുണ്ടാകിൽ മഹാരാഷ്ട്ര യിലെ ഈ കോട്ടയിൽ പോയിവരാം. സ്ഥലത്തെ പറ്റിയോ മറ്റോ ഒരറിവുകളും എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു .അകെ കിട്ടിയത് വട്സപ് വഴി പ്രചരിച്ച രണ്ടു വീഡിയോ മാത്രം. ഒറ്റയ്ക്കു പ്ലാൻ ചെയ്ത യാത്രയിൽ ഒരു സുഹൃത് കൂടി വരാൻ താല്പര്യം […]

ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ നടി സ്രിന്റയുടെ ബൈക്ക് യാത്ര; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

തലപ്പാക്കെട്ടി ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ നടി സ്രിന്റ ഒരു ദിവസം ബൈക്കിൽ പുറപ്പെട്ടു….അനിയൻ സമീറാണ് രുചി ലോകത്തെ ഈ സുൽത്താന്റെ കഥകൾ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വച്ചു വിളമ്പിയത്. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ വിശപ്പാണ്. ബൈക്കിൽ ഡിണ്ടിഗൽ വരെ പോകാം എന്ന ഐഡിയ മുന്നോട്ടു വച്ചതു ഞാനും. യാത്രയോടുള്ള എന്റെ കമ്പം അറിയാവുന്ന […]