ആദ്യ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഡ്രസ്സ് പൊക്കി പിടിക്കാൻ അസ്സിസ്റ്റന്റ്സ് , പ്രിയ വാര്യരെ ട്രോളി സോഷ്യൽ മീഡിയ, വീഡിയോ കാണാം

വീഡിയോ :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *