റെഡ് കാർപെറ്റിലൂടെ നടന്ന് നീങ്ങിയ മോഡലിന്റെ പാവാട അഴിഞ്ഞു വീണു..!പിന്നെ നടന്ന സംഭവങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

കാനിലെ റെഡ് കാർപറ്റിലൂടെ സ്‌റ്റൈലിൽ നടന്നു നീങ്ങുന്ന റഷ്യൻ മോഡലായ യൂളിയാ റെബാക്കോവയെ ആദ്യം ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്നാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നടന്നു നീങ്ങിയ മോഡലിന്റെ പാവാട അഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത്. പാവാട പോയതോടെ നാണിച്ചു പോയ മോഡൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടിക്കളിക്കുന്നും ഉണ്ട്. ഉടൻ മോഡലിന്റെ പാവാടയെ ചവിട്ടി പിടിച്ച ആൾ ഓടി വന്ന് പാവാട എടുത്ത് ഉടുപ്പിച്ച് നൽകുന്നു. ഇതോടെ അത്രയും നേരം മോഡലിനെ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതിരുന്ന കാമറക്കണ്ണുകൾ അവർക്ക് നേരെ മിന്നുകയും ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *